آواي جنون …

در راه طلــب ،  مجنـــــــون صفتـــي ، دارد گــــذري  ، بــــا پـــــــاي جنون


بـــــا مشعلــــي از ، ايمـــــان و رجــــــــا  ، در جستجــــــــوي ليلاي جنون
پــوشيــــده بـــه تــــن ، تنپــــوش بلا ، بـــا رايتــــــــــي از تسليــــم و رضا


خـــــودجـــوشــــي او  ، در راه خــــــــدا ، خـــامــوشــي او ،  آواي جنون
عشقش به دل و،شورش به سر است،هم رهسپر و ، هـم راهبر است


با پويش خود ،  فـــــريـــــادگـــــر است ،  کو همسفــــري ،  داناي جنون
پــــويا و به پـــــا  ، جــــويـــــا و بجـــــا  ، پيـــوستـه به او ،  از خويش رها


آشفتگيــــش ، تصــــويــــــر صفــــا ، سرمستيــش از ،  صهبــــــاي جنون
شد شعله به جان اين آرش عشق اين طالب درد وين سرخوش عشق


زان دم کـــه دميـــد ، از آتش عشــق ،  مجنـــــون ازل ،  در نـــاي جنون
تابست و توان شوراست و شعف جوي است و کـران درّ است و صدف


رود است و روان ،  عزم است و هدف ، شــايــد که شود دريــاي جنون
بيگانــــه بود از هـــوي و هــــوا ، محــــو اســــت در او در اوســــت فنا


اين شعلــــه ور از خورشيــــــد مُنـــــا ، وين رهسپــــر صحـــراي جنون
وارسته شوي در وادي عشق ، هم هــادي خلـق هم نــــادي عشق


خوش نقش کني ،  بر بيـــرق دل ،  با سرخي خــون گر «لا»ي جنون.

تفسير بسم الله

                                   تفسير بسم الله


بسم الله گويم چو قلم بر زَنم             گُل به سرِ جمله ي عالم زَنم


عشقِ خدا چون که بوَد بر دلم            قطره صفت لب بِگشايم زِ يَم


بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


هر نَفَس از يادِ خدا دَم زنم                 شانه ياقوت زنم بر سَرم


زِ دَم زدن،عالمي بر هَم زنم               دست به دامانِ علي بَر زنم


بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


رحمتِ حق بوده چو پيش از غضب       رحمت او کرده تمامي طلب


نام خدا را تو بخوان از ادب                  تا بِرَهي جمله زِ تاب و تَعَب


بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله است مصدرِ هر خير و شر      بسم الله است، شيطان بنمايد حَذَر


بسم الله است مصدر کارِ جهان           زِ ها,ِ آن مصدرِ شيرِ جنان


زِ چشم بَرهَم شدستي روان              از عسل و خمر و زِ ماء در جنان


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گويي تو به صدق و صفا        مي شوي از آتشِ دوزخ رها


ولي بوَد بسي در اين نکته ها             تو قائِلي اگر به آلِ عبا


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گويي و کُني زان وفا             مُلکِ عزيمَت رَسَد از کبريا


گُنه کني فزون تر از ما سِوا                شد کرمش فزون تر از آن گناه


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                به جنَّتَم يقين نمايد مُقيم


بسم الله را بسم الله گويان خداست     بسم الله تاجِ سر بَر حرفهاست


در سرِ اين نکته بسي رازهاست         بسم الله بخشيدن جُرم و خطاست


بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گو هست چو روشن ضمير     بسم الله نوريست چو ماهِ منير


بسم الله گو وارثِ مُلکِ کبير                بسم الله گو هست دو عالم امير


بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گو شاهدِ ذاتِ خداست         بسم الله دانم به خدا خونبهاست


بسم الله درمانِ همه دردهاست          بسم الله گو را همه حاجت رواست


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله را گر همه معنا کنند             محشري در دَهر سرِپا کنند


ارض و سماوات در او جا دهند             تا تو زِ اسرارِ خدا پِي بَري


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گويي چو به صدق و صفا       رها شوي از همه رنج و بلا


بسم الله گو را چو نباشد فَنا               بسم الله گو هست زِ عالم جدا


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله باشد همه جمعِ صفات         بسم الله شد باعثِ آب حيات


بسم الله گو حافظِ دينِ خداست          بسم الله گو شاهدِ ذات و صفات


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


هست در اين بسم الله دريايِ نور         بسم الله گو راست چو شيطان بِدور


بسم الله گو را چو بلا هست دور          بسم الله گو راست سراپا چو نور


بخوانم از نام زِ حي رحيم                   بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


هست در اين بسم الله جنّات و حور      هست در اين بسم الله نهر و قصور


هست در اين بسم الله آب طَهور          هست در اين بسم الله غَرُّ و سرور


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


در سرِ هر دفتري بسم الله است          بسم الله گو را چو مَلَک چاکر است


بسم الله گو را چو خدا ياور است          بسم الله گو از همه عالم سَر است


بخوانمش نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


بسم الله گفت نوح به کشتي نشست   بسم الله دانم گل آدم سِرشت


 بسم الله گو از همه زشتي گذشت      بسم الله شد شاهد هر سرنوشت


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


بسم الله بَرگو به خدا بَر پناه                رها شوي از همه رنج و بلا


پناه گردد همه جايت خدا                    دشمنِ تو نيست شود هم فنا


بخوانمش نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


بسم الله گو هيچ زِ دشمن مترس         بسم الله گو رَها شوي از قَفس


بسم الله گو باک ندارد زِ کَس               بسم الله گو، تا بِسَر آيد نَفَس


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


بسم الله را نکته باشد علي                جمله ي قرآن زِ صفاتِ علي


بسم الله گو در همه جاها جَلي           بسم الله سرّي است زِ سِرِّ خفي


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله چو نکته پرگار باد                  بسم الله گو تا بِرِسي بر مُراد


بسم الله گو در همه جا شاد باش        بسم الله گو هست به راه جهاد


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گو را چو به سَر تاج باد          ملکِ خدا زين سُخن آباد باد


طالب آن در دو جهان شاد باد              هر که نخواهد به چشمش خار باد


بخوانمش نام زِ رحمَت رحيم               بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم


بسم الله بنوشته به بابِ بهشت          بسم الله گو، زِ آتش دوزخ گذشت


بسم الله گو راست چو دنيا کُنشت       بسم الله گو طينَتَش از جنَّت است


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گو هست به راه صواب          بسم الله باشد چو امّ الکتاب


بسم الله باشد همه جا فتحِ باب          بسم الله گو تا گُذري زين سراب


بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


بسم الله گو هست به راهِ خليل          بسم الله گو هست همه راه و دليل


بسم الله گو راست چو دشمن ذليل     بسم الله گو راست چو دنيا قَليل


بخوانم از نام خدايِ کريم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم
                                                  ديوان شهيد  صفحات 38، 39، 40، 41


 

دانلود آهنگ علی لهراسبی آروم بگیر

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ علی لهراسبی آروم بگیر آپ موزیک هم اکنون برای شما ترانه آروم بگیر با صدای علی لهراسبی را آماده کرده است Exclusive Song: Ali Lohrasbi | Aroom Begir With Text And Direct Links In UpMusic ───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── حتی فکرشم نکن تنها بری هرجا بری هستم !..! یه تیکه از قلبمی درد میکنی […]

دانلود آهنگ علی لهراسبی آروم بگیر

دانلود آهنگ عاشقم من دنیای من تویی تو

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ عاشقم من دنیای من تویی تو موزیک زیبا و شنیدنی امیر شاملو بنام عاشقم من همینک از آپ موزیک با کیفیت عالی دانلود کنید. Exclusive Song: Amir Shamloo | Ashegham Man With Text And Direct Links In UpMusic ───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── من عاشق تو هستم ♬♫♪ من تو رو می پرستم یه عمره […]

دانلود آهنگ عاشقم من دنیای من تویی تو

دانلود آهنگ بهار بهار یه مهمون قدیمی تورج شعبانخانی

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ بهار بهار یه مهمون قدیمی تورج شعبانخانی موزیکی زیبا از تورج شعبانخانی به نام بهار بهار یه مهمون قدیمی با دو کیفیت 320 و 128 و متن از آپ موزیک Exclusive Song: Toraj Shabankhani | Bahar Bahar With Text And Direct Links In UpMusics ───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── بهار بهار صدا همون صدا بود […]

دانلود آهنگ بهار بهار یه مهمون قدیمی تورج شعبانخانی

دانلود آهنگ جدید مهراب به نام عطر تو

موزیکس پوزیکس - http://Muzix-Puzix.ir

موزیکس پوزیکس | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم - دانلود آهنگ جدید,دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم,دانلود آهنگ شاد,سایت دانلود آهنگ,دانلود موزیک جدید,دانلود آلبوم جدید,دانلود موزیک ویدئو

*طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای ، هرگونه کپی برداری از قالب و محتوای موزیکس پوزیکس بدون ذکر منبع ممنوع می باشد و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مهراب عطر تو

دانلود آهنگ جدید مهراب به نام عطر تو

Download New Song By Mehrab Called Atre To

موزیک دانلود آهنگ جدید مهراب به نام عطر تو اولین بار در سایت موزیکس پوزیکس | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم. پدیدار شد . موزیکس پوزیکس

*طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای ، هرگونه کپی برداری از قالب و محتوای موزیکس پوزیکس بدون ذکر منبع ممنوع می باشد و پیگرد قانونی خواهد داشت.

اینستاگرام

بچه ها اگه آی دی اینستاگرامم رو بذارم فالوم میکنید؟

چندتا پیج دارم، ولی یکیش به سبک وبلاگمه که دلنوشته ها و روزمرگی هام رو توش مینویسم.

عکس خودمم هیچ وقت نمیذارم

هرکی خواست آی دیم رو بهش میگم تو کامنت ها

دانلود آهنگ مهراب عطر تو

دانلود آهنگ مهراب عطر تو

دانلود آهنگ مهراب به نام عطر تو

Download Music Mehrab Called Atre To

مهراب عطر تو

نوشته دانلود آهنگ مهراب عطر تو اولین بار در دانلود آهنگ جدید. پدیدار شد.

دانلود آهنگ باریکلا عشق من شدی امید حاجیلی

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ باریکلا عشق من شدی

هم اکنون از رسانه معتبر موزیکفا شنونده ♫ اهنگ باریکلا عشق من شدی باریکلا واسه خودم شدی با صدای امید حاجیلی به همراه تکست و بهترین کیفیت باشید ♫

شعر : فرهاد جهانی | ملودی و تنظیم قطعه : امید حاجیلی

Download Old Music BY : Omid Hajili | Barikala With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

Omid Hajili Barikala Music fa.com  دانلود آهنگ باریکلا عشق من شدی امید حاجیلی

متن آهنگ باریکلا امید حاجیلی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

باریکلا عشق من شدی باریکلا واسه خودم شدی!

باریکلا خوب شد اومدی باریکلا عاشقم شدی…

باریکلا چه دلبری تو! باریکلا از هم سری تو…

باریکلا یه وقت بدون من؛ باریکلا هیچ جایی نری تو!

عاشق عاشقِ تو میمونم؛ قدر قدرتو خوب میدونم

شعر : فرهاد جهانی

با من با من بمون همیشه؛ این دل بی تو دیوونه میشه

باریکلا عشق من شدی باریکلا واسه خودم شدی!

باریکلا خوب شد اومدی باریکلا عاشقم شدی…

باریکلا چه دلبری تو! باریکلا از هم سری تو…

Untitled 2 1 دانلود آهنگ باریکلا عشق من شدی امید حاجیلی

باریکلا یه وقت بدون من؛ باریکلا هیچ جایی نری تو!

نمیدونی چه حالیم! وقتی پیشمی عالیم…

حتی جونمو بریزم به پات؛ من راضیم!

دارم از ته دل میگم با تو یه آدم دیگم…

اگه بمیرم و زنده شم این دلمو به تو میدم!

ملودی و تنظیم قطعه : امید حاجیلی

باریکلا عشق من شدی باریکلا واسه خودم شدی!

باریکلا خوب شد اومدی باریکلا عاشقم شدی…

باریکلا چه دلبری تو! باریکلا از هم سری تو…

باریکلا یه وقت بدون من؛ باریکلا هیچ جایی نری تو!

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

امید حاجیلی باریکلا

دانلود آهنگ باریکلا عشق من شدی امید حاجیلی

دانلود آهنگ جدید رستاک به نام همه بارونو دوست دارن

Rastaak-Hame-Baroono-Doost-Daran
ترانه سرا : رستاک
آهنگساز : رستاک
تنظیم کننده : اشکان دباغ
نوازنده گیتار : فرشید ادهمی
نوازنده ساکسیفون : آرتور آواساپیان
میکس و مسترینگ : آرش پاکزاد
طراح کاور : محمد نعیمی