آب

رحمت کردگار سبحان آب
نعمت پر بهاي يزدان آب


و من الماء کل شيء حيّ
زندگي طبق نص قرآن آب


باعث خرّمي و سر سبزي است
رونق گلشن و گلستان آب


مي دهد روشني به ديده ي ما
روشني بخش روح انسان آب


پر بهاتر ز آب چيزي نيست
چون گهر قطره هاي باران آب


در زمستان بهار مي کاريم
برف و باران و صد زمستان آب


گل و گلدان به پشت پنجره ها
پنجره، خانه ها و گلدان آب


زنده رود است زنده از باران
زينت زنده رود و سامان آب


بي طهارت نماز بي معناست
گوهر پاک ملک ايمان آب


قطره هايش گران بها چو طلا
گوهر پر بهاي ايران آب


هر کجا آب هست زندگي است
کوه ها، دشت ها، نيستان آب


آب يعني هميشه شادابي
روي لب غنچه هاي خندان آب


با صفا گشته اصفهان از آب
عطر قمصر، گلاب کاشان آب


خرم از آب خرم آباد است
شوش دانيال تا خراسان آب


شر شر آب زندگي بخش است
جان شيرين و جان جانان آب


مهرباني اگر که مي جوئيد
هست محبوب مهربانان آب


نان هم از آب زندگي دارد
زندگي بخش بوده بر نان آب


آب يعني سکون و آرامش
اولين درس هر دبستان آب


آب يعني که اول خلقت
نقطه ي اوج و خط پايان آب


درد ما هست درد بي آبي 
هست ما را شفا و درمان آب


زد منادي ندا که اي انسان
مهر زهراست طبق فرمان آب


هريک از قطره هاي او چون ماه
يا که چون اختري فروزان آب


حوض زيبا ميان هر مسجد
خنک افزاي هر شبستان آب


دشت و صحرا ز آب سرسبز است
ميبد و بافق، يزد و کرمان آب


گوهري اينچنين گرانقيمت
پس چرا هست مفت و ارزان آب


باز هم کم  سروده ام از آب
گر سرايم هزار ديوان آب...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.