آزادی غلط کردن!

 آزادی غلط کردن!

شخصی به نزد قاضی رفت و گفت:

من از فلانی شکایت دارم.او به من می گوید تو هیچ غلطی نمی توانی بکنی!

قاضی فوراً گفت: بی خود گفته. تو هر غلطی می توانی بکنی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.