از ارائه آموزشهای حقوقی به ۳ میلیون خانواده تا توقعات از رئیس قوه قضاییه جدید


رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشوراز برنامه ریزی برای ارائه آموزش‌های حقوقی به ۳ میلیون خانواده در سال ۹۸ خبر داد و گفت از رئیس قوه قضاییه جدید توقعات زیادی وجود دارد.

بخش حقوق : مجله خبری ایران مطلب


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.