اطاق را دوست دارم

اطاق را دوست دارم.

دیوارش حریمِ امنِ من و تنهاییهایم است. شلوغیش آرامش ذهن بیمارم است و تیک تیک ساعت خسته ی روی دیوارش، برایم از سمفونیهای موتسارت، شنیدنی تر است.

انگار روح دارد و مرا میخواند..... .

"واو"وصال پارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.