اقدام پژوهی آماده کلیه پست های سازمانی

هدف از اقدام پژوهی چیست؟

هدف از اقدام پژوهی در آموزش و پرورش فقط کسب دانش محض نیست،بلکه دانشی است که در عمل بتوان از آن استفاده کرد و در بهسازی محیط آموزشی مفید باشد .چنین هدفی را پژوهش های تربیتی دانشگاهی و مرسوم نتوانسته اند حاصل کنند .

این اقدام پژوهی ها ها اطلاعات خوبی در اختیار گذاشته اند که می تواند الهام بخش معلمان باشد اما اکثر آنها قابل استفاده مستقیم توسط معلمان در کلاس های درس و محیط مدارس نبوده اند ،کلاس های درس دارای پویایی ویژه خود هستند و برای بهسازی امر آموزش و پرورش و اثر بخش کردن آن ،ضروری است که از روش های گوناگون پژوهش ،به ویژه پژوهش های مبتنی برعمل (اقدام پژوهی) بهره جست.

اهداف اقدام پژوهی

دلاور (1382، به نقل از ساکی، 1383) اهداف اقدام پژوهی را چنين برمي‌شمارد:

1ـ‌ اقدام پژوهی ابزاري براي تزريق رويكرد مبتني بر نوآوري به پيكرة‌ آموزش و يادگيري است.

2ـ اقدام پژوهی وسيله‌اي براي چاره انديشی درباره مسائلي است كه در موقعيت‌هاي خاص، تشخيص داده مي‌شود.

3ـ‌ اقدام پژوهی روشي براي بهبود و شرايط طبيعي در بين معلمان و پژوهشگراني است كه با كار دانشگاهي سروكار دارند.

جانسون (1990) از منظري ديگر اهداف اقدام پژوهی را چنين بيان مي‌كند:

1ـ پژوهش منظم براي بهبود كيفيت آموزشي

2ـ‌ كشف رابطه ساختارهاي آموزشي و مدرسه با عمل تدريس ويادگيري

3ـ‌ آشنايي با روشهاي عملي كه به بهبود تدريس كمك مي‌كنند.

بطور کلی هر نمونه اقدام پژوهی هدف ها ی چندگانه ای را دنبال می کند که نقطه ی مشترک تمام آنها ، توسعه توانایی های معلمان برای درک و فهم بیشتر مشکلات آموزشی و درگیر شدن با آنهاست.

اقدام پژوهی آماده کلیه پست های سازمانی

انواع اقدام پژوهی

اقدام پژوهی داراي انواع مختلفي است و خصلت رشته اي خاص ندارد . در جريان تحقيق حين عمل، افراد مي توانند رويكردهاي مختلفي چون رويكرد انتقادي ، پايدار گرايانه ، سياسي ، تاريخي و…. را انتخاب كنند.

گراندي اقدام پژوهی را به سه گونه ي فني،عملي و رهايي بخشتقسيم مي كند. هالتر و باركوترويكردهاي اقدام پژوهی را شامل رويكردهاي تكنيكي مشاركتي ،تعاملي مشاركتي ، و رويكرد فرآيندگي مي دانند . مك كرنان نيز سه نوع اقدام پژوهی را با عنوان :

الف – ديدگاه علمي – تكنيكي

ب- اقدام پژوهی با رويكردي عملي – تأملي

پ- تحقيق عمل انتقادي – رهايي بخش فهرست بندي كرده است (به نقل از مسترز، 1995)

به رغم وجود رويكرد هاي سه گانه در عرصه ي اقدام پژوهی ، بايد توجه داشت كه پذيرش يك رويكرد به معناي نفي ديگر رويكردها نيست بدين معنا كه توجه به هدف و حوزه اي كه در آن اقدام پژوهی صورت مي گيرد، نگاه پژوهشگر حين عمل تفاوت مي يابد.

مراحل اقدام پژوهی

پژوهش به عنوان جستجوی نظام مند برای کشف مجهول یا حل مساله مراحلی دارد. درباره ی مراحل اقدام پژوهی ، پژوهشگران طبقه بندی های متفاوتی ارائه داده اند ودربررسی آنها مشخص می شود که این مراحل خطی نیستندبلکه به صورت دوری یا حلزونی می باشند .

به همین خاطر آن را چرخه ی پژوهش نامیده اند . بااین حال چون این پژوهش نیز منظم و هدفمنداست پس لازم است مراحلی رابرای آن درنظر گرفت. بازرگان(1372) چرخه ی اقدام پژوهی را شامل چهار حلقه برنامه ریزی ، اقدام ، مشاهده و بازتاب ( تحلیل و تعدیل اقدام ) می داند.

لوين واضع واژه «اقدام پژوهی» آن را متشكل از چهار مرحله ي برنامه ريزي ، اقدام، مشاهده و تأمل و تفكر مي داند كه بايد در بستري حلزوني تكرار شوند (گويا ، 1372 ). ادراك حاصل از مشاهده ، تأمل و تفكر به بهبود عمل ، برنامه ريزي ، اقدام مجدد منجر مي شود و چرخه تحقيق در عمل ادامه مي يابد در همین راستا بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com اقدام به تهیه هزاران نمونه اقدام پژوهی نموده است که معلمان و سایر فرهنگیان می توانند برای دانلود اقدام پژوهی به این سایت مراجعه نمایند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

رپورتاژ پارلین موزیک » اقدام پژوهی آماده کلیه پست های سازمانی

نوشته اقدام پژوهی آماده کلیه پست های سازمانی اولین بار در دانلود آهنگ | اخبار بازیگران پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.