التماس انگلهاي ايراني، براي امضاء آمريکايي

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


خود تحقيري در دولت روحاني، يک پروژه عملياتي دشمن، با هدف جلب رضايت کدخدا با توهم حل مشکلات اقتصادي است! ولذا جواد ظريف از دوست خود جو بايدن، لغو تحريمها را با امضاء طلايي درخواست کرد‌!


هم رژيم آمريکا و هم ملتهاي جهان، آمريکا را دشمن اصلي نظام اسلامي ايران مي‌دانند و متقابلا ايران هم آمريکا 1را شيطان بزرگ و دشمن اصلي خود مي‌خواند، اما کدام انگل و ويروس، نظام اسلامي را احاطه کرده، که وزير خارجه‌اش، جرأت اظهار دوستي با جو بايدن را دارد؟!


بعد از پايان دفاع مقدس،انگلهاي ليبرال، بعناوين مختلف به قوه مجريه و مقننه نفوذ و مخفيانه و آشکارا با دشمن اصلي کشورمان، ارتباط برقرار کردند! بطوري که بعد از تصويب برجام، انگلهاي خود تحقير، از طرف رئيس جمهور حقيرمان، به طرفهاي مذاکره کننده آمريکايي، کادوهاي نفيسي تقديم کردند!


وقتي ريل گذاري 40 ساله دوم انقلاب، تشکيل دولت اسلامي_‌انقلابي جوان، بر اساس بيانيه گام دوم انقلاب است، چرا انگلهاي خود تحقير ليبرال، اعلان کانديداتوري رياست جمهوري سال 1400 را کرده‌اند؟!


آيا هدف پروتکلها و شانتاژهاي غير منطقي مقابله با ويروس کرونا، حفظ قدرت ويروسهاي ليبرال و انگلهاي فراماسونري در قوه مجريه، با استفاده از بستر فضاي مجازي کشورمان مي‌باشد؟!


يکي از مسيرهاي مقابله با نفوذ ويروسها و انگلهاي ليبرال در قوه مجريه، اقدام به موقع و قاطع نمايندگان انقلابي مجلس، با متخلفان و متقلبان برجام و اجراء غير قانوني آن و سند 2030 است.


والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.