برگزاری لیگ فوتسال مهاجرین صفادشت استان تهران

برگزاری لیگ فوتسال مهاجرین صفادشت استان تهران

برای اولین بار بصورت خودجوش در صفادشت استان تهران برگزار گردیده

این بازی ها در ابتدا برای تیم های سطح پایین برگزار شود که با مشاهده بین تیم ها و بازیکنان لیگ تیدیل به لیگ حرفه ای در بین مهاجرین شد

تیم ها با بیشترین توان در پی پیروزی و قهرمانی در تلاشند

در بین تیم ها تیم قهرمان جام رمضان مهاجرین نیز به چشم میخورد که باعث تلاش مربیان در قوی کردن اعضا و یارگیری گردیده

شاهین جوز 9 =  بامیکان 5

شهید مزاری 2 = شاهین سرخ 4

ثامن الحجج 5 = بوی 6

به علت حاضر نشدن تیم اتحاد عدالت  3 = 0 به نفعی توفان شاهی

 

✞شاهین جوز✞
غلام احمدی   3 گل
محب              2گل
محمد علی جعفری 2گل
تقی حق جو  1 گل

✞بامیکان✞
علی رضا رضایی 3گل
داود خاوری  1 گل
رضا رضایی 2 گل

✞شهید مزاری✞
ابراهیم رضایی 2گل

✞شاهین سرخ ✞
هاشم قربانی 1 گل
اسمائیل هزاره 2 گل
کاظم یوسفی  1 گل

✞بوی✞
علی حسین جعفری 1 گل
باقر جعفری 2 گل
امیر حسینی 1 گل
مهدی خاوری 1گل
حسین بربری  1گل

✞ثامن الحجج✞
سجاد  1 گل
روح الله رضایی 1گل
عیسی قربانی 2گل
محمد حسین جعفری 1گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.