بنی آدم ابزار یکدیگرند!!

 بنی آدم ابزار یکدیگرند!!

بنی آدم ابزار یکدیگرند
گهی پیچ و مهره گهی واشرند
یکی تازیانه یکی نیش مار
یکی قفل زندان،یکی چوب دار

یکی دیگران را کند نردبان
یکی می کشد بار نامردمان
یکی اره شد،نان مردم بُرَد
یکی تیغ شد خون مردم خورَد

یکی چون کلنگ و یکی همچو بیل
یکی ریش و پشم و یکی بی سبیل
یکی چون قلم خون دل می خورد
یکی خنجر است و شکم می درد

خلاصه پر از نفرت و کین و اندوه و آز
نه رحم و نه مهر و نه لطف و نه ناز

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها پا گذارند فرار!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.