بهار عشق

خوش گردشي است گردش گرد مدار عشق
اوقات من خوش است فقط در جوار عشق


من عاشقم جز عشق ندارم انيس و يار
عشق است ياور من و من نيز يار عشق


نبض حيات و نغمه ي زيباي زندگي است
زير درخت عشق و لب جويبار عشق


با عشق گشته است عجين تار و پود من
او شد قرار جان و منم بيقرار عشق


عاشق هميشه زنده دل و شاد و خرم است
فصلي ندارد عشق به غير از بهار عشق


لبريز عشق گشته وجود من از ازل
هرگز سخن نگفته ام الّا شعار عشق


خاکي ولي به عرش خدا راه يافتن
اعجاز بي نمونه ي عشق است و کار عشق


عشق من است مهدي زهرا(س) قسم به عشق
جانم فداي مهدي(عج) و خونم نثار عشق


شکر خدا که قلب مرا عاشق آفريد
ساکن شدم به فضل خدا در ديار عشق


لبريز عشق بوده وجودم در اين جهان
از لطف کردگار شدم من دچار عشق


 هست آرزوي من که شوم همنشين دوست
در جنت النّعيم شوم رستگار عشق


باغي که باقي است همين عاشقانه هاست
پس زنده باد زندگي پايدار عشق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.