به نیکی گرای و میازار کس

 به نیکی گرای و میازار کس

امام احمد_غزالی رَحِمَهُ‌ اللهُ روزی در مجلس وعظ گفت:
ای مسلمانان، هرچه من در چهل سال از سر این چوب‌پاره(منبر) شما را می‌گویم، فردوسی در دو بیت گفته است، اگر بر آن خواهید رفت، از همه مستغنی شوید:

ز روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدنِ دادگر پیشه کن

به نیکی گرای و میازار کس
که راه رهایی همین است و بس.


(مرزبان‌نامه. به‌کوشش خلیل خطیب رهبر)


@danaeeii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.