تحريف، تزوير و دروغ تا کي؟

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


در سوم اسفند نوشتم که "حقه‌بازان داخلي در قدرت، حق عبور از خطوط قرمز ترسيمي رهبري را نخواهند داشت." اما اشتباه بود، زيرا دولت روحاني يا همان جريان تحريف، از خطوط قرمز ترسيمي رهبري و طرح راهبردي مجلس، به نفع جبهه شيطان و بر عليه مردم ايران، عبور کرد!


بايد بدانيم؛ بنيان مذاکره هسته‌اي با آمريکا، بر اساس تحريف، تزوير و نفوذ جواسيس و غربزده‌هاي کدخدا پرست طراحي شده، يعني روحاني و ظريف براي دروغ و وعده‌هاي قبل و بعد از برجام، همچنان به حربه تحريف، تزوير و دروغ آوزيرانند، تا مردم و حتي نخبگان را بفريبند!


با اين حال اگر مجلس بر سر تصميمات خود بايستد، قطعا جريان تحريف، تزوير، تحقير و نفوذي در قدرت، فشار بر مردم را در روزهاي پاياني سال، با رها سازي قيمت ارز و افزايش قيمت‌ها تشديد خواهد کرد!


پس، فقط يک راه در پيش روي مردم است، که رهبري معظم فرمودند: «اگر جريان تحريف شکست بخورد، جريان تحريم، قطعا شکست خواهد خورد.»


والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.