تحليل روزنامه نگار مصري

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


فهوي حسين روزنامه نگار مصري، با گرايش ناسيوناليست عربي و از پيروان جمال عبدالناصر با داشتن مشي ضد ايراني، در مقاله اي اينگونه به قضاوت نشسته و چنين مي‌نويسد.


"ما و ايراني ها بيش از سي سال پيش، در فضاي بين الملي در يک سطح بوديم. ايراني ها راه مبارزه و مقاومت در برابر ابر قدرتها، بخصوص آمريکا را انتخاب کردند و ما مسير سازش را برگزيديم.


ما هر سال مزد خيانت‌مان به اعراب را از طرف آمريکا در قالب 4 ميليارد کمک بلاعوض ميگرفتيم و ايرانيها از همان اول فشار سياسي، اقتصادي و تحريم و جنگ داخلي و جنگ نابرابر را تجربه کردند ….


امروز ايران از يک قدرت منطقه اي به يک قدرت جهاني تبديل شده که هيچ مشکلي در سطح منطقه و جهان بدون جلب نظر ايران قابل حل نيست و کانديداهاي رياست جمهوري آمريکا 64 بار هر کدام عبارت ايران را در مناظره تلوزيوني خود بکار ميبرند. گويي حريفي جز ايران در سطح جهان ندارند …


و ديگر اينکه ايراني ها در تمام علوم استراتژيک، از هسته‌اي تا فضايي و تا نانو و شبيه سازي و پزشکي و … جز ده کشور برتر جهان مي‌باشند و در صنايع موشکي چهارمين قدرت دنيا و از نظر دقت و سرعت موشک‌هايش شايد اولين کشور دنياست.


و در منطقه جزيره امن و ثبات است و ما عليرغم حمايت آمريکا و اخذ کمک هاي ساليانه دغدغه تهيه يک وعده قرص نان براي اکثر مردم مان داريم و …..!!!؟؟؟


وقتي در مملکتي رهبر درست و حسابي نباشد، خب! وضعيت مي‌شود مصر”


وقتي در جامعه اي وحدت نباشد، مي‌شود عراق”


وقتي در کشوري فرمانده استواري نداشته باشد، مي‌شود پاکستان


وقتي درکشوري به ظاهر مسلمان رهبر و رئيس آن مملکت، خود فروخته به شرق وغرب باشد، مي‌شود ترکيه”


اما وقتي در کشوري شيعه، رهبر باج به زمين و زمان ندهد، با همه فشارها، سليقه ها، تندرو، کندرو، جنگ 8 ساله، 30 سال تحريم سياسي و اقتصادي، جايي براي نفس کشيدن دشمن باقي نمي‌ماند، خوب آن وقت مي‌شود ايران، در ميان حصاري از آتش جنگ هاي منطقه که گرگ‌هاي زخمي پشت مرزهايشان بي قرار زوزه مي‌کشند … کسي جرات ندارد به خاکشان چپ نگاه کند … حتي مگس‌هايشان (پهباد ها).والسلام


 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.