تصاوير از جريان برنامه گلبانگ تلويزيون يک

تصاوير احمد محمود امپراطور در برنامه گلبانگ تلويزيون يک


تلويزيون يک برنامه گلبانگ تلويزيون يک احمد محمود امپراطور مهمان برنامه و ميزبانان نيايش جان حسيني و فرشته جان فضلي


تصاوير از جريان برنامه گلبانگ


تلويزيون يک


مهمان برنامه


احمد محمود امپراطور


ميزبانان


فرشته جان فضلي


و


نيايش جان حسيني


بامداد شنبه 06 دلو 1397 خورشيدي


کابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.