تصويب لوايح دولت، آزمايش ملت!

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


آيا حسن روحاني با ترامپ و سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس، در "آزمايش ملت ايران" و "سرعت بيشتر براي تصويب لوايح 4 گانه" اهداف مشترک، بر اساس منافع غرب و رژيم صهيونيستي دارند!


1-حسن روحاني گفت: «اميدواريم براي تصويب لوايح 4 گانه اقدامات با سرعت بيشتري انجام شود، تا توطئه آمريکا در موضوع مالي و بانکي را خنثي کنيم.»ن


طرف هنوز در دادگاه مردمي بخاطر برجام، محاکمه نشده و به سزاي اعمال ننگينش نرسيده، اما با وقاحت و پررويي! بدنبال تصويب لوايح 4 گانه‌ي(FATF) است!


بايد مواظب ابوموسي اشعري زمان بود, زيرا او حاضر به امضاء قراردادهاي ننگين‌تر از ترکمنچاي، رويترز و جدايي بحرين از ايران مي‌باشد!


2-حسن روحاني: «امروز روز آزمايش دولت نيست. روز آزمايش همه‌ي ملت است.»


روحاني آمريکا را کدخدا دانست! برجام را با اجازه کدخدا پذيرفت! آنگاه با کلاهبرداري، تاسيسأت هسته‌اي را بدون عمل به دستورات رهبري منهدم کرد! حالا منافقانه مي‌گويد "روز آزمايش ملت است."


ليبرالها در نزد استادان غربي خود آموخته‌اند؛ هرگاه خيانت‌شان در برجام ثابت شد! باز هم، آن را حسنه جاريه به ملت معرفي کنند!


دولت در پشت پرده آزمايش ملت، مزورانه سفره مردم را کوچک کرده! زيرا دستور کدخدا(آمريکا) براي ايجاد فتنه 98 گرسنه نگه داشتن مردم و کاستن از ارزش پول ملي است! لذا تجويز رئيس دولت براي آزمايش ملت، ناشتا بودن آنها است!


والسلام


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.