توطئه بورسي حسن روحاني

 


به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامبعد از رحلت حضرت روح الله جريان غربگرا بصورت خزنده قوه مجريه را تصرف و با استقراض از بانک جهاني، عملا پذيرش سياستهاي اقتصادي غرب در ايران آغاز شد! ولذا هر چه فاصله‌مان از فرهنگ دهه اول انقلاب بيشتر مي‌شد، نفوذ موريانه‌وار فرهنگ سرمايه‌داري و طبقه اشرافي حرامخوار هم در مديريت کشور بيشتر شد.گويا حضرت امام مي‌ديدند که روزي، فردي به نام حسن روحاني، با تحصيل در انگليس، زمينه‌ساز حاکميت و سلطه سرمايه‌داري غرب در کشورمان مي‌شود ولذا در 11 دي 1367 هشدار داده و فرمودند: «اگر بخواهيد گره‌هاي کور اقتصادي خود را با پناه بردن به کانون سرمايه‌داري غرب حل کنيد، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نکرده‌ايد، که ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران کنند.»يکي از مظاهر فرهنگ سرمايه‌داري غرب، "بورس" است که در سال 99 و با تشويق رئيس جمهور، بيش از 50 ميليون ايراني، سرمايه‌هاي ناچيز خود را براي سودهاي نجومي! به بورس بردند، اما حاصل اين قمار، زيان آنان و سرازير شدن پولشان به جيب سرمايه‌داران اشرافي زالوصفت مرتبط با دولت حسن روحاني بود!در توطئه بورسي دولت ضدمردي روحاني، 20 نفر دربورس ايران هرکدام 1000ميليارد تومان و 100نفر بعدي، هرکدام 200ميليارد تومان از جيب سرمايه‌گذاران خُرد، سود بردند! و سهم دولت هم در اين قمار، دريافت ماليات، جهت تأمين کسري بودجه خود شد!


والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.