تولدحضرت معصومه س-قسمت بیست وچهارم شرح آیات داستان یوسف ع

تولد فاطمه معصومه س را به مومنان وپدران امت یعنی اولیای زنده وغایب ع تبریک وتهنیت می گویم

قسمت بیست وچهارم شرح آیات داستان یوسف ع

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ ﴿۷۳

گفتند به خدا سوگند شما خوب میدانید كه ما نیامده‏ ایم در این سرزمین فساد كنیم و ما دزد نبوده‏ ایم (۷۳)

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِینَ ﴿۷۴

گفتند پس اگر دروغ بگویید كیفرش چیست (۷۴)

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِی الظَّالِمِینَ ﴿۷۵

گفتندكیفرش [همان] كسى است كه [جام] در بار او پیدا شود پس كیفرش خود اوست ما ستمكاران را این گونه كیفر مى‏ دهیم (۷۵)

فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ ﴿۷۶

پس [یوسف] به [بازرسى] بارهاى آنان پیش از بار برادرش پرداخت آنگاه آن را از بار برادرش [بنیامین] در آورد این گونه به یوسف شیوه آموختیم [چرا كه] او در آیین پادشاه نمى‏ توانست برادرش را بازداشت كند مگر اینكه خدا بخواهد [و چنین راهى بدو بنماید] درجات كسانى را كه بخواهیم بالا مى ‏بریم و فوق هر صاحب دانشى دانشورى است (۷۶)

آیات فوق به مواردزیراشاره دارد:

یوسف - جوانی وعزیزمصربودن

1.گفتن برادران مشرک یوسف به کارگزاران یوسف که دزدومفسدنیستند

2.باورنکردن کارگزان یوسف حرف برادرهای مشرک یوسف راوتعیین جزای دزدازسوی خودآنها

3.گفتن برادران مشرک یوسف که جزای دزدگرفتن خوداوست

4.کارگزاران یوسف اول باربرادرهای مشرک یوسف رادیدندبعدباربنیامین را وپیمانه راازباربنیامین درآوردند

5.درآیین پادشاهی پادشاه نمی توانست برادرخودرادستگیرنماید

6.کلمه ی برتردیدمشرکان پیمانه راکم کرده اندیعنی درزوج کلمه ی برتررفته وازآن دزدانه برداشت کرده اند

7.کلمه برترهرگزاهل خودرامواخذنمی کندونمی ریزدزیرادراصل زوج کلمه برترپاک است خداپاکان راعذاب نمی کند

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ 

فاعل قالوابرادران مشرک یوسف

فاعل کنّا برادران مشرک یوسف

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ :قیافه گرفتن مشرکان درکلمه ی برتردراینجاسوگنددروغ می خورند

فاعل قالوادرآیه قالوافماجزاوه ان کنتم کاذبین فرشته های زوج کلمه ی برتروکارگزاران یوسف می باشند

فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ 

ضمیر«هم » دراوعیتهم برمی گرددبه برادران مشرک یوسف

اخیه :برادراصلی یوسف

فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ :باراول به کلمات مشرکان نگاه کردبخاطراینکه پیمانه راآنان کم کرده بودند

ضمیر«ها» دراستخرجهابرمی گرددبه سقایه

چون مشرکان درزوج کلمه ی برتریابرادرکلمه ی برترواردمی شوندوبارمی گذارندپیمانه راکم کرده ازمیزانهای الهی می کاهند.نقش قلم اولیای خدادرزوج کلمه می رودوپیمانه رادرست می کندآیه ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ این معنارامتذکرمی شود

كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ

 مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ:

کلمه برترهرگزاهل خودرامواخذنمی کندونمی ریزدزیرادراصل زوج کلمه پاک است خداپاکان راعذاب نمی کند

إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ:خداشجره طیبه راعذاب نمی کندبلکه به مشرکان فرصت می دهدبلکه وقتی آنان براین شجره عذاب می ریزندخداآنهارابواسطه ی شجره طیبه پاک می کند

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.