جگ در عرصه تربيت

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


چقدر مسئولين کشور، جنگ در عرصه تربيت نوجوان و جوان را باور دارند؟!


آيا امضاء و اجرا مخفيانه سند2030 از 1سوي رئيس جمهور، گامي در جهت همراهي با دشمن در عرصه جنگ بر عليه تربيت نوجوان و جوان ايراني است؟!


آيا رها کردن فضاي مجازي کشور از سوي مسئولين نفوذي ليبرال قوه مجريه، و تسخير آن توسط جبهه استکبار، با هدف جنگ بر عليه تربيت نوجوان و جوان ايراني است؟!


از طرح هاي مهمي که بايد در مجلس انقلابي يازدهم در مقابل با عرصه جنگ تربيت تصويب شود، طرح فوري تحقيق و تفحص از چگونگي امضاء و اجراء مخفيانه سند2030 توسط حسن روحاني است.


وقتي امکان استيضاح رئيس جمهور نيست، چرا نمايندگان انقلابي مجلس از حربه سئوال و سپس طرح شکايت از رئيس جمهور در قوه قضائيه استفاده نمي کنند.


دستور رهبري مبني بر توقف اجرا سند2030 ، بهترين راهبرد براي طرح تحقيق و تفحص است.


والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.