حسن روحاني، بر عليه اسلاميت و جمهوريت!

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


در عمر 40 ساله انقلاب اسلامي، جريانات غربگرا، (جبهه ملي، نهضت آزادي، کارگزاران سازندگي، احزاب منحله مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي، که از مکتب ليبراليسم پيروي مي کنند) بعنوان ستون پنجم دشمن، ماموريت حمله به اسلاميت و جمهوريت نظام اسلامي را داشته و دارند، حتي فردي که بعنوان استوانه نظام! (که عزائيل جانش را در استخر فرح ستاند) هر گاه مردم به او رأي نمي‌دادند، جمهوريت نظام را زير سئوال مي‌برد و مرموزانه مي‌گفت؛ شکايت پيش خدا مي‌برم!(شکست انتخابات 84 در برابر احمدي نژاد) اما هر گاه، با رأي مردم به قدرت مي‌رسيد از درون حرم قدرت، موريانه‌وار اسلاميت انقلاب را خدشه دار مي‌‌کرد!ن


حال فرد ديگري از قماش استوانه! به نام حسن روحاني در کسوت لباس مقدس روحانيت و رياست جمهوري بر اساس مباني ليبراليسم غرب، به اسلاميت و جمهوريت انقلاب اسلامي تاخته! و در جمع مديران وزارت ارتباطات سخناني را بر زبان آورد، که موجب موضع‌گيري جدي و قاطع مراجع تقليد و خوشحالي شيطان بزرگ و صهيونيسم شد. روحاني در سخنان ضدانقلابي خود گفت: «انگار ما اختياري از آسمان داريم که مي‌توانيم بر زمينيان هر فرماني را صادر کنيم، نه اين‌طور نيست، چنين چيزي وجود ندارد. اين‌طور نيست که ما اختيار داشته باشيم. خداوند به پيغمبرش مي‌گويد: «وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَکِيلٍ، تو وکيل مردم نيستي، تو چکار به کار مردم داري؟»


براي پي بردن به اهدف شوم و ضدانقلابي حسن روحاني کافي است به سه مشخصه ليبراليسم، توجه نمائيم:


اولين مشخصه ليبراليسم، جهان بيني امانيسم(اصالت فرد) است. در تفکر ليبراليسم و روحاني انسان آزاد است هر کاري انجام دهد، چون انسان جاي خدا قرار گرفته است


دومين مشخصه ليبراليسم، راسيوناليسم(اصالت عقل) است که معني آن، عقل مطلق منهاي وحي است! قوانين حاکم بر ليبراليسم بر اساس راسيوناليسم تنظيم گرديده، يعني عقل تو بدون نياز به وحي مي‌تواند قانون بنويسد! ليبراليسم عقل معرفتي انسان را به بند کشيده و عقل جزيي را بکار مي‌بندد.


سومين مشخصه ليبراليسم مکتب اخلاقي است.ليبراليسم بعنوان مکتب اخلاقي، وجدان مادي آدمي را بجاي وجدان توحيدي قرار مي‌دهد و تنها منافع فرد اهميت دارد.


والسلام


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.