حسن روحاني صادقانه پاسخ نميدهد!

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


1-حسن روحاني در ترکيه گفت: «دوران ديکته کردن سياست‌ها از طرف آمريکا به ديگران، به سر آمده است


راستي! ماندن ايران در برجام، توسط کدام کشور به حسن روحاني ديکته شد؟!م


کدام احمق قبل از خروج ترامپ از برجام، به خانم موگريني، مسئول اتحاديه اروپا قول ماندن در برجام را داده بود؟!


آيا ديکته ماندن ايران در برجام از سوي آمريکا نوشته شد؟!


2-حسن روحاني در ترکيه گفت: « آمريکا قادر نيست از هزاران کيلومتر فاصله، براي منطقه و روابط کشورها و ملت‌هاي بزرگ اين منطقه نسخه‌پيچي کند


راستي حسن روحاني مي داند، که نسخه آمريکايي برجام را کدام آدم ديوانه، بدون توجه به دستور رهبري مبني بر اخذ تضمين کتبي از رئيس جمهور آمريکا، اجراء کرد؟!


3-بعد از 8 ماه خنديدن آمريکا و اروپا به ريش بزک کرده حسن روحاني و ليبرالهاي غربزده، بلاخره کانال مالي اتحاديه اروپا با تغيير محسوس به لوله 4 اينچ تبديل شد! و لذا براي تشويق و ماندن ايران در برجام، مقرر گرديد، اروپا در مقابل خريد نفت از ايران، در يک اقدام بشردوستانه، اجازه فروش مواد غذايي، محصولات دارويي و ابزار پزشکي را از طريق کشور سوئيس به ايران بدهد!


ننگ ابدي بر حسن روحاني، با لغو تحريمهايش!


والسلام


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.