خلق نيکو از نگاه شهيد

                                             خلق نيکو


زينت خود ساز اخلاق نکو                  زيور دنيا و اخري شد بدو


حاتم عصر است اخلاق اي عزيز          کز وي آسوده بود برنا و پير


سفره اي گسترده باشد صبح و شام   فيض بخش است از براي خاص و عام


شاخه اي باشد ز اشجار بهشت         هر که آن را يافت جايش شد بهشت


مي دهد دانم حسد ايمان بباد            همچو نخل تلخ که جز تلخي نداد


ديگر از کبر و منيت درگذر                   کن ز حرص و شهوت دنيا حذر


بطن خود را تو مکن پر ز حرام              فرج خود را حفظ کن تو اي همام


گر نمودي عهد، نما بر آن وفا              تهمت و غيبت نگو هم ناسزا


از دو رويي و دغل شو بر کنار             حاجتي خواهي، بحق دستي بر آر


                                                 


                                                 ديوان شهيد طاهريان-صفحه ي 326


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.