دکتر حسن عباسی – مدیریت انقلابی چه ابعادی دارد؟

دکتر حسن عباسی - مدیریت انقلابی چه ابعادی دارد؟نیروی انقلابی ، بن بست شکن است که برای آن باید هوای نفس را از بین برد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.