ذخائر مؤمن بعد از مرگ

ره توشه سلوک
 
ذخائر مؤمن بعد از مرگ


إمام صادق(ع)فرمود: 

شش چیز است که مؤمن  پس از مرگ هم از آن بهره مندمی شود:

- فرزند شایسته ای که برای پدرآمرزش بطلبد،

- و قرآنی که از آنِ او باشد و مورد استفاده قرار گیرد،

- و چاه آبی که می کَنَد،

- و درختی که می کارد،

- و چشمه آبی که در راه خدا جاری می کند،

- و رَوِیّه نیکی که از او به یادگار مانده و دیگران از آن پیروی کنند.


(خصال صدوق، باب السّنّه،حدیث ۹)(۹۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.