روحاني در توهم پيروزي شنبه و يکشنبه

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


جنس وعده پيروزي حسن روحاني در روزهاي شنبه و يکشنبه از همان جنس فريب گشايش اقتصادي است! مي‌پرسيد؛ چرا؟


در متن برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل، ماده يا بندي گنجانده شده به نام «مکانيسم ماشه»، يعني از اين تفنگ مسلح، فقط اعضاء 1+5 حق استفاده بر عليه ايران دارند!


«مکانيسم ماشه» يا تفنگ مسلح را ابلهان و يحتمل خائنان مذاکره کننده ايراني با هدايت حسن روحاني از ضامن خارج و به اعضاء 1+5 تقديم کردند! تا هر گاه آن 6 کشور هوس تنبيه ايران را در سر داشته باشند، با امضا رسمي ايران، به بطرف مردم ايران شليک کنند! لذا ترامپ با هوس استفاده از «مکانيسم ماشه» به تهديد ايران پرداخت!


شانسي که فعلا ايران آورده اين است، که ترامپ در سال 97 از برجام خارج و حق استفاده از تفنگ مسلح را ندارد، اما اين تفنگ مسلح، به مدت 20 سال ديگر بر عليه کشورمان در اختيار کشورهاي فرانسه، انگليس، آلمان، چين و روسيه است!


حالا حسن روحاني که شرمسار لغو تحريمها است، با توهم پيروزي شنبه و يکشنبه! مي‌خواهد، شکست آمريکا در استفاده از «مکانيسم ماشه» را بعنوان دستاورد برجام به ملت ايران گران بفروشد!


نتيجه:


سه کشور اروپايي بدون اينکه به تعهدات خود در برجام عمل کنند، بر سر ايران منت گذاشته و اجازه استفاده از مکانيسم ماشه را به آمريکا ندادند؛ تا


اولا؛ حسن روحاني توهم پيروزي نمايد!


ثانيا؛ جريان نفوذي غربگرا با نفس مصنوعي برجام، زنده بماند!


ثالثا؛ زنجير برجام را محکم‌تر به پاهاي ايران بندند!


رابعا؛ تحريمهاي آمريکا و به تبع آن اروپا بر ملت ايران فشار حداکثري وارد نمايد!


خامسا؛ مکانيسم ماشه را مانند يک لولوي خطرناک، بالاي سر ايران نگه ‌دارند!


سادسا، رضايت کامل آمريکا و رژيم صهيونيستي را کسب و ايران را در وادي تحريمها، حيران و سرگردان نگه دارند!


آري؛ رمز سکوت ذليلانه دولت روحاني در برابر تهديدات رئيس جمهور آمريکا و کشورهاي اروپايي هم در راستا است!


والسلام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.