روحاني و ترفند چرچيل!

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


روزي از چرچيل پرسيدند؛ "چگونه ايران را اشغال کردي و مردم مقاومت نکردند."


گفت؛ تاريخ ايران را خوانده بودم، سفير انگلستان در ايران را خواستم و از او پرسيدم؛


ايران چگونه مردمي دارد، گفت صبر کنيد آشپز احمد شاه در انگلستان اقامت دارد، از او بپرسيم


آشپز احمد شاه را احضار کرديم و پرسيديم: راه رفتن به ايران چگونه سهل ميشود؟


اوگفت ظهر عاشورا که نهار مي‌داديد، اگر 1000 نفر ميرفتند سفارت انگلستان، سفارت براي 4000 نفر غذا مي‌پخت، ايراني ها يک پرس مي‌خوردند 3 پرس ميبردند.


ايران مردمي دارد، که اگر براي نهار دعوتشان کنند، نمي‌پرسند صاحبخانه کيست؟ اگر به آنان وعده شکمي بدهيد، طالب چيز ديگري نيستند!


چرچيل مي‌گويد: "وقتي مي‌خواستيم ايران را اشغال کنيم، به بي بي سي دستور داديم هر روز در راديو اعلام کنيد، متفقين براي شما مي‌خواهند کيسه هاي آرد بياورند .


وقتي تانکهاي ما وارد ايران شدند، مردم همه در صف بودند، براي گرفتن آرد ."


آري؛ حسن روحاني با استفاده از ترفند چرچيل، نانجيبانه 5 سال مردم را شرطي کرد، که با برجام، دلار به 1000 تومان مي‌رسد و همه مشکلات، حتي آب آشاميدني حل مي‌شود و امروز هم مردم شرطي شدند، که دولت روحاني دروغگو است و موج گراني و تورم، تا پايان دولت بحران آفرين و فتنه‌گرش، ادامه خواهد داشت!


والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.