سر به سر افراد مسن نگذارید!!

 سر به سر افراد مسن نگذارید!!

پیرزنی را برای ادای شهادت دعوت کرده بودند.
نماینده دادستان رو به پیرزن شاهد کرد و گفت  : شما می دانید من کی هستم  ؟
حاج خانم فرمود : بله پسرم، شما فرزند عمه نرگس سبزی فروش هستی مادرت به قلندر محله معروف است...از بس شلیته بود شما هم در کودکی هار بودی آفتابه های مسی را از مستراح های مردم می دزدیدی و به مسگرا می فروختی....
نماینده دادستان رو به ریاست دادگاه کرد و گفت  

: جناب رئیس من سوال دیگری ندارم.
رئیس دادگاه رو به وکیل متهم کرد و گفت  : شما اگر سوالی دارید بفرمایید!
وکیل از جای خود بلند شد و گفت  : مادر من ...
پیرزن کلام او را قطع کرد  و گفت  : شما را هم می شناسم...پسر مش قربون کیسه کش هستی مادرت هم فاطی خانم مسئول نمره خصوصی قسمت زنان بود.
تو هم در حمام واکس می زدی و لنگ پهن می کردی بیشتر در قسمت زنان می لولیدی ماشاالله آدم حسابی شدی!!!
وکیل رو به ریاست دادگاه کرد و گفت  : عالی جناب من سوالی ندارم.
ریاست دادگاه شاهد را به خروج از اتاق دعوت کرد و به نماینده دادستان و وکیل متهم گفت  : 

خدا شاهد است اگر از این پیرزن پرسیدید آیا رئیس دادگاه را می شناسی...برای هر دوی شما ۷۲ ساعت بازداشت خواهم نوشت!
سر به سر افراد مسن نگذارید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.