سلام مترسک

سلام مترسک
در چه حالی؟ 
روزگارت چطور است ؟
تو هم مثل من روزهای سپیدت مثل شبهای تارت است ؟
تو هم مثل من تنهایی؟ تو هم مثل من رنج تنهایی را به ذلت با کلاغها بودن به تن خریده ای ؟
تو هم مثل من پر از یادگاری های مردمان بی وفای امروزی ِ؟
تو هم رقص عاشقانه ی باد و گندم را می بینی ؟ میدانم آرزویت جدایی از زمین است. میدانم میخواهی بروی، میدانم در حسرت پرواز و باد و رقصی.........میدانم در زمینت کردند تا نروی، میدانم نمیتوانی.
میدانم باید بمانی و ببینی. میدانم باید ببینی و بدانی، میدانم باید بدانی و میدانی. میدانی سرشت ما رساندن است، نه رسیدن.*منـ، وصالـ؛!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.