سویچش اینجاست!!

 سویچش اینجاست!!

می گویند ماشین پورشه یکی را دزدیده بودند،ولی صاحبش با کمال آرامش می خندید و اصلاً نگران نبود. از او پرسیدند: 

تو ناراحت نیستی که ماشینت را دزده اند؟

در حالی که می خندید،پاسخ داد:

دزد بدبخت ماشین مرا کجا می خواهد ببرد؟ سویچش اینجاست!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.