#طنزسیاهنمایی/ ۵۶ نظرسنجی جالب!

 #طنزسیاهنمایی/ 56

نظرسنجی جالب!

گفت: رادیو ایران دربارۀ ارزیابی از کار یکی از قوای سه گانه نظرسنجی جالبی را اعلام کرده است.نظرسنجی از مردم می خواهد دربارۀ میزان رضایت خود از  آن دستگاه به یکی از این سه پرسش زیر،پاسخ دهند:

الف- خیلی زیاد

ب -متوسّط

ج- نظری ندارم 

آخر این هم شد نظرسنجی؟!کسی که نظری ندارد،با چه انگیزه ای در نظرسنجی شرکت کند؟

گفتم: لابد شوخی می کنی!

گفت:نه، والله! می گویند پادشاهی اعلام کرد در همۀ شهرها جارچی ها جار بزنند که هر کس می تواند چاپار تهران را 24 ساعته به تبریز برساند،به دربار مراجعه کند. 

در یکی از شهرهای دور وقتی یک کشاورز ساده دل این اعلامیّه را از جارچی ها شنید،پیش خود هر چه فکر کرد،دید با آن وسائط نقلیّۀ آن زمان،نمی تواند چاپار تهران را 24 ساعته به تبریز برساند؛بنابراین کار و بار خود را رها کرد و به سختی بار سفر را بست و به تهران آمد و با دشواری به دربار رفت و به شاه اعلام کرد که :«قربان! من نمی توانم»!

شاه و درباریان از سادگی او خندیدند و گفتد: «بسیار خوب!بفرما».

کشاورز با خوشحالی و با خیال راحت برگشت و به کار خود پرداخت. فردای آن روز برادرش او را دید و از او پرسید : 

برادر!چرا چند روز غایب بودی؟کجا رفته بودی؟

وقتی کشاورز علّت سفرش را توضیح داد،برادر به سختی برآشفت و بر سر او فریاد زد :

تو که این همه راه را تا پایتخت رفتی،لااقل باید به سلطان می گفتی که برادرم هم نمی تواند ،تا من هم مجبور نباشم این همه راه را بروم که بگویم من هم نمی توانم!!!

گفتم:باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.