#طنزسیاهنمای/ ۶۱ بلند شید!بلند بگید!

 #طنزسیاهنمای/ 61

بلند شید!بلند بگید!

 گفت:  یکی میگه ۵ ثانیه بلند شید و ۱۵ ثانیه سکوت به احترام مردم امریکا ،بعد بلند بگید مرگ‌بر امریکا!!

گفتم: در کجا؟ در مدرسه کودکان استثنایی؟!

گفت: نه! در مجلس!!

گفتم : باز هم #سیاهنمایی کردی؟

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.