علت مرگ کودکان آفریقایی!

 علت مرگ کودکان آفریقایی!

یک سمینار خیریه در لندن در حال برگزاری بود.
بیل گیتس به روی سن رفت و با ریتمی آرام شروع به دست زدن کرد.
هر سه ثانیه یک بار دستانش را به هم می زد.
بعد از چند دقیقه گفت: هربار که من دستانم را به هم می زنم، کودکی در آفریقا از گرسنگی جان می سپارد !

ناگهان صدایی با زبان شیرین پارسی از میان جمعیت گفت :
خب، دست نزن!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.