عملیات «افشان کردن» درباغات سنتی

افشان کردن باغات سنتی که باعث جلوگیری ازورود علف هرز، آبگیری بیشتر وحاصل خیزی باغ میگردد.

عملیات «افشان کردن» درباغات سنتی بیشتردرپاییز بعدازبارندگی های پاییزی که خاک نم مختصری دارد انجام میشود که باغدارتقریبا به عرض ۲بیل ازکنارمرز باغ میگیردوبه بالای مرز میریزدکه  باعث می شود ارتفاع مرز باغ بیشتر شده و آب بیشتری را هنگام آبیاری سیلابی درخود جای دهد. این ۲بیل که ازدیواره باغ گرفته میشودوبه بالای مرزریخته میشود، ضمنا از ورود علف هرز که ازمرزها وارد باغ میشوند، جلوگیری می کند. 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.