فتنه اقتصادي را باور کنيم

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


تحليل گران سياسي-اجتماعي معتقدند، گرانيهاي افسار گسيخته، يک پروژه‌ي ضدامنيتي، با هدف طغيان و شورشهاي اجتماعي و برافروختن "فتنه اقتصادي" است!


سوابق اکثر وزراء، معاونين، استانداران، مديران، فرمانداران، بخشداران دولت اعتدال و حتي شخص رئيس جمهور، نشان مي‌دهد، که بنيان دولت روحاني، بر اساس مباني نظام اسلامي، يعني پاکدستي، صداقت، تعهد و تخصص بنا نشده، بلکه از اصول مهم در تعيين و گزينش مديران دولت، فعاليت در فتنه‌ها، تعهد به مکتب ليبراليسم، همسويي با اشرافيت و هم افزايي با جريان زر و زور و تزوير بوده است! ولذا، هدف اصلي عدم نظارت بر قيمتها، "فتنه اقتصادي" است!


وقتي رئيس جمهور، رئيس دفتر، معاون اول و وزير کشور، کنترل ويروس کرونا، و نظارت بر قيمت‌ها را رها کرده! ضدانقلاب به آتش‌افروزي‌ پرداخته، وزرات خارجه، جريان فتنه و انحراف، مذاکره با آمريکا را کليد زده!، اشعث‌ها و خوارج فاسد حوزه، علي را مقصر و به نامه‌پراکني مشغول شده، قطعا فتنه‌اي بزرگتر از فتنه 88 و فتنه بنزيني حسن روحاني در سر دارند!


بايد نمايندگان مجلس يازدهم، قوه قضائيه، نيروهاي امنيتي و رسانه‌هاي انقلابي، عمارگونه وارد ميدان شوند و با روشنگري و بصيرت افزايي، چشم فتنه را کور و اجازه ندهند، که دولت روحاني به نيابت از شيطان بزرگ و اپوزيسيون ضدانقلاب، آتش "فتنه اقتصادي" را برافروزند.


والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.