قصه ي رومينا دختري از تالش …

اين قصّــه کــه رنگ رخ پــريــدن دارد


کي طاقـت ديـــدن و شنيــــدن دارد؟
غيرت سر جاي خود ، شما را به خدا


بــا داس ســر يـــاس بـــريـدن دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.