مأموران باند ناياک، نياوران و نيويورکيها

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


با پيروزي انقلاب اسلامي، تفکر "ما مي‌توانيم"، بخشي از هويت ملت ايران شد ولذا تمدن استکبار جهاني يا همان ليبراليسم غرب، به گرداب وحشت گرفتار و آسيب پذيري آن نمايان شد، که شاهد مثال آن، به سُخره گرفته شدن دموکراسي غربي در انتخابات اخير رياست جمهوري آمريکا را جهانيان شاهد بوده و هستند!


 يکي از راههايي تقابل جبهه استکبار با انقلاب اسلامي، بازتوليد اسلام آمريکايي، براي تزريق خودتحقيري به جامعه اسلامي_ايراني است ولذا مأموريت اجراء پروژه خودتحقيري در عرصه نظام اسلامي، به سه باند ناياک، نياوران و نيويورکيها که اکثرا تحصيل کرده انگليس و آمريکا هستند، واگذار شده است!


پس از پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، ملت ايران به صور مختلف، خودتحقيري را در سخنان حسن روحاني و جواد ظريف، با طرح مذاکره مجدد با آمريکا و بازگشت به برجام، مشاهده کردند! ولذا هر گاه جامعه دچار بحران عمدي و غيرعمد شود، جريان خودتحقير، فعال مي‌شود!


پس، خاستگاه جريان خودتحقير، بحران‌ها است و لذا بحران اقتصادي عمدي دولت روحاني بر عليه مردم و کشور، بخشي از پروژه خودتحقيري است، که آب آشاميدني مردم را هم از دشمن طلب مي‌کند!


جريان خودتحقير، مخالف استراتژي "ما مي‌توانيم و ارزشهاي ديني و انقلابي" است ولذا هدف اصلي اين جريان، نهادينه کردن فرهنگ و تمدن غربي، با بازتوليد اسلام آمريکايي، در بستر فضاي مجازي است. ان شاءالله در باره خودتحقيري، بيشتر خواهم نوشت.


اعضاء باند ناياک، "شوراي ملي ايرانيان آمريکا (National Iranian-American Council    ) تريتا پارسي، رضا مرعشي، توماس پيکرينگ، آلن اير، مجمد جواد ظريف.


باند نياوران عبارتند از: حسن روحاني، سيدحسين موسويان، محمود واعظي ، محمد جواد ظريف، محمدباقر نوبخت، مسعود نيلي!


باند نيويورکيها عبارتند از: محمدجواد ظريف، سيروس ناصري، سيدحسين موسويان، صادق خرازي، محمد جعفر محلاتي سفير وقت ايران در سازمان ملل که به آمريکا پناهنده شد.


والسلام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.