مدح حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام

سرو حسنت قامتي تا آسمان دارد علي(ع)
روي ماهت جلوه ي رنگين کمان دارد علي(ع)


آنقدر خوبي که تا پا مي گذاري بر زمين
مي شود قربانيت هر کس که جان دارد علي(ع)


عالم هستي همه مديون خوبي هاي توست
از تو موجوديت خود را جهان دارد علي(ع)


ذکر تو باشد عبادت يا اميرالمؤمنين(ع)
جاي در سجاده هاي مؤمنان دارد علي(ع)


کرد و ترک و فارس و لر يا که هندو و عرب
بر لبش اوراد تو هرکس زبان دارد علي(ع)


غير مدح تو سخن گفتن خطايي بيش نيست
مدح مي گويد تو را هر کس بيان دارد علي(ع)


تو امين حضرت پروردگاري يا علي(ع)
حضرت حق با تو اسرار نهان دارد علي(ع)


اي که با مهر تو تضمين مي شود جنات عدن
شيعه ات باغ ارم را رايگان دارد علي(ع)


در ميان شعله ي آتش نمي سوزد تنم
شيعه از دستان تو خط امان دارد علي(ع)


رخنه کرده مهر تو در تار و پود مؤمنان
در دل هر شيعه اي مهرت مکان دارد علي(ع)


سايه لطف تو باشد بر سر ما شيعيان
خوش به حال آن که اينسان سايبان دارد علي(ع)


گوي سبقت را ربودند آسماني ها ز ما
جاي در کنج قلوب قدسيان دارد علي(ع)


تو خبر داري ز احوال همه اهل زمين
اطلاع از قصه ي هر کهکشان دارد علي(ع)


يا علي(ع) اي آن که دستان تو خيبر بشکند
شيعه هم يار تو باشد تا توان دارد علي(ع)


بر سر کوي تو مرغ دل نشسته سالهاست
تا قيامت هم در آنجا آشيان دارد، علي(ع)


يا علي(ع) الگو و سرمشق جوانمردان تويي
از خدا در پهلواني صد نشان دارد علي(ع)  


گر چه باشد يار و غمخوار همه خلق جهان
التفات ويژه بر ما شيعيان دارد علي(ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.