مصاحبه با فصلنامه پيوستون

 درود و مهر.! از ژورناليست ورزيده و انديشمند، دکلمه تور خوش الحان، سخنوري سخن سنج، بنيانگذار، مدير مسئول و صاحب امتياز فصلنامه وزين پيوستون بانو فريبا جان چرخي که دُر کلام معاني از زبان و افکار زيبايشان موج ميزند کهکشانها ممنونم و همچنان از فرهيخته گران سنگ و مهر گستر، شاعر و نويسنده نازک خيال بانو فريبا جان نصريان و همکاران تخنيکي شان که چندي پيش از من مصاحبه گرفتند و اينک به صفحه 22 و 23 شماره سوم اين فصلنامه با خلوص نيت گنجانيدن تشکرات ويژه مي نمايم. با مهر و ارادت فراوان
درود و مهر.!

از ژورناليست ورزيده و انديشمند،

دکلمه تور خوش الحان، سخنوري سخن سنج،

بنيانگذار، مدير مسئول و صاحب امتياز فصلنامه

وزين پيوستون بانو فريبا جان چرخي که

دُر کلام معاني از زبان و افکار زيبايشان

موج ميزند کهکشانها ممنونم

و همچنان از فرهيخته گران سنگ و مهر گستر،

شاعر و نويسنده نازک خيال بانو فريبا جان نصريان

و همکاران تخنيکي شان که چندي پيش از

من مصاحبه گرفتند و اينک به صفحه 22 و 23 شماره سوم

اين فصلنامه با خلوص نيت گنجانيدن تشکرات ويژه مي نمايم.

با مهر و ارادت فراوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.