مهلت ارسال فایلهای درس گزارش نویسی

فقط تا ساعت 12 امروز فرصت دارید فایلهای درس گزارش نویسی خود را ارسال کنید.


تمامی موارد گفته شده در پست قبل را بفرستید.

مطابق فرمت گفته شده، فایلها را zip کرده و ارسال کنید.

فقط به ایمیل torbatuni   gmail comدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.