نوروز و بهار …


چتر گشوده ي طاووس
زير باران پروانه
نقاشي بهار.


نويد آمدنت را به گوش گل گفتم
شکفت وعطر پراکند و چتر گستر شد

تو آمدي و بهار آمد و زمستان رفت
صفاي هر قدمت  عشق بارورتر شد.


مبارک باد بر تو عيد نوروز
لبت خندان دلت بر غصه پيروز

ز ديروزت بود امروز بهتر
بود فرداي تو بهتر از امروز.


آن سوي کويرهاي دور از باران
در دامنه هاي نوظهور از باران

قدري بنشينيم و نفس تازه کنيم
صبح گل سرخ در عبور از باران


بهاراني که عشقش در کنار است
به دامانش گل و يارش هزار است

به هر جا رو کند با نقد شادي
خريدار دل اميدوار است.


بهاران مي رسد در باغ در گلخانه در خانه
به روي عاشقان بگشاده رو در مي گشايد گل

توهّم مي زند با ديدن بلبل که پنداري
کبوتر مي شود در آسمان پر مي گشايد گل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.