نوروز ۱۴۰۰


نـــوروز رسيــد و غصه ها دور نشد



در خانه بســـاط عيــش ما جور نشد



بر هر در خانه خفت اگر اشتر مرگ



با گاوحسن بــزي هــم آخــــور نشد!



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.