همون موقع

بعضی وقتا اونقد دیگران برات مهم میشن که واقعا فکر می کنن خبریه، اون موقع است که دیگه تو برای هیچکس مهم نیستی.

همون موقع است که همه انتظار دارن تو ناراحت شی تا اونا ناراحت نشن.

همون موقع است که انتظار دارن بشکنی تا نشکنن.

همون موقع است که میفهمی پشت تعداد دوستات یه منفی بزرگ هست که وقتی تو خودت ضربش کنی، فقط عمق فاجعه بیشتر میشه........ .


وصال پارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.