وزیر جهاد کشاورزی تولید کشاورزی از ۲۶ میلیون تن اول انقلاب به ۱۲۲ میلیون تن رسید


وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال 57 همه تولیدات کشاورزی حدود 26 میلیون تن برآورد شده، امروز این رقم به 122 میلیون تن رسیده است.

بخش اقتصادی : مجله خبری ایران مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.