وقت بيداري

صبح شد صبح وقت بيداريست
باز هم از لبم علي(ع) جاريست


اسبق السابقين علي(ع) است علي(ع)
حافظ ملك دين علي(ع) است علي(ع)


او مقرب ترين به سوي خداست
معني وحي و شوهر زهراست


مظهر اسم اعظم است علي (ع)
همه قطره و چون يم است علي(ع)


اوست اعلم به شرع و دين و كتاب
بوتراب و شفيع روز حساب


مي شناسد علي(ع) به لطف خدا
همه ي راههاي ارض و سماء


در عمل حيدر(ع) است اعلي الناس
هست شاگرد مكتبش عباس (ع)


به قناعت علي(ع) است چون معنا
 به دو نان راضي است از دنيا


چون علي(ع) پيشواي خلق و ولي است
بازگشت همه به سوي علي(ع) است


اوست ميزان سنجش اعمال
اوست سرتا به پا كمال و جمال


او گل است و صفاي هر گلزار
قاسم جنت و قسيم النار


او امام است و پيشواي بشر
جانشين و وصي يغمبر(ص)


شد ز مين از وجود حيدر(ع) امن
راه دين از وجود حيدر(ع) امن


به خدا حيدر(ع) است امير كلام
زنده شد از كلام او اسلام


او امين خداي سبحان است
به رسول خدا، علي(ع) جان است


به رسول خدا(ص) برادر اوست
معني آيه هاي كوثر اوست


اولين مومن و مسلمان است
حافظ و عامل به قران است


اولين سامع كلام خداست
به علي(ع) دم به دم سلام خداست


مورد رحمتند يارانش
همه حيران لطف و احسانش


همه عالم به او چو مديونند
دشمنانش تمام ملعونند


مثل خورشيد او فروزان است
روشني بخش راه ايمان است


تابع امر احمد(ص) است علي(ع)
پاي تا سر محمد(ص) است علي(ع)


بحر قمقام زاخر است علي(ع) 
اولين است و آخر است علي(ع)


غاصب حق او لئيمانند
كافر و دشمنان قرانند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.