پاسخگويي، در صحن علني مجلس

به نام خدا و براي خدا 


اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام


روساي کميسيون‌هاي 12 گانه مجلس طي نامه‌اي به رئيس جمهور، ضمن درخواست حل مشکلات اقتصادي، معيشتي، گراني‌ها، خواستار تغيير ريل هفت ساله مديريت ناکارآمد دولت شده و متذکر شدند، که مجلس يازدهم در مقابل حقوق مردمي که در طول تاريخ بي نظيرند، سکوت نخواهند کرد.


از دغدغه روساي کميسيونهاي مجلس بايد تشکر کرد، که حسن روحاني و دولتش را به انجام وظايف قانوني، امر و نهي کرده و متذکر شده که نمايندگان مجلس يازدهم، يقه‌ي دولت بي‌مسئوليت و بي‌کفايت را خواهند گرفت.


رؤساي کميسيونهاي 12 گانه مجلس واقفند که بحران اقتصادي کشور، با ارسال نامه درمان نمي‌شود زيرا وقتي شخص حسن روحاني مشکلات اقتصادي مردم را به تحريم و ويروس کرونا گره زده!، يعني هدف پنهان و پيداي او، بحران آفريني و فتنه‌گري، براي مذاکره با کدخدايش آمريکا است! لذا ملت ايران قبل وقوع فتنه جديد روحاني، منتظر پاسخگو کردن رئيس جمهور در صحن علني مجلس است، نه نگاشتن نامه!


والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.