پيام قدرداني ليلي جان حبيب از احمد محمود امپراطورپيام قدرداني ليلي جان حبيب از احمد محمود امپراطور به نسبت غزل که

از ايشان را در قالب تخميس در آورده است.احمد عزيز.!امپراطور مخمس هاي قشنگ !زبانم از توصيف آثار نغز شما قاصر استعزيز دوست مهربان!‎نظم و نثر فارسي دري را در قالبي برگزيده ايي که از استعداد خلاق و انديشه

و تفکر پر بارت سرچشمه دارد - به دوستي تان افتخار دارم -

من نسبت به بسياري از دوستان شاعرم براي شعر ها

و نوشته هاي تان اهل نظر و لايک نبوده ام لكن همواره تراوش هاي

صرير خامه پربار شما را با اشتياق و، ولع خاص مرور ميکنم بار بار ميخوانم .

از بذل توجه به غزلواره و دلسروده ام

كه تخميس كرده أيد جهان سپاس
‎واقعا انديشه والاي شما رنگ زيباي به نوشته ي

من بخشيده است بار بار تشكر ميكنم.

آنچه را خدا بر شما به وديعه نهاده براي تسکين دلهاي پر درد است...

زندگي همين است .. احساس آدمي در هر برهه اي حيات

تشنه اي انست که براي عبور از ورطه نا اميدي ها تنهايي ها

نامرادي ها و خم پيج هاي مسير زندگي بهانه اي داشته باشد .

زهي آنان که اين مسير را با گذاشتن نقشي از خود عبور ميکنند -

به همت طبع حساس روح آزاد و قلم سبز سرمنزل هستي را مي پيمايند

و حرف حرف دل خود را مانند قطرات شمع بر صحيفه روزگار ميريزند و از سپاهان

سياهي قلمهاي سبز شان کلهاي انديشه را بذر ميکنند و ديگران را چون پروانه ها

در پيرامون آن روشنايي و آن گلهاي جاودان معطر را به پرواز و پر فشاني ميرسانند.

دوست بزرگوارم دستانت پرتوان باد تا همواره

با قلم زرين نقش هاي جاوداني بيافريني!
با درود و مهر و حرمت فراوان
ليلي حبيب
ايالات متحده امريکا


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.