چرا به دیوانه میگن روانی؟!

 چرا به دیوانه میگن روانی؟!

استاد درس فارسی می داد.
شاگردی دست بلند کرد و گفت: 

استاد دو تا سوال دارم. چرا کلمه خمسه(پنج) از چهارحرف تشکیل شده، ولی کلمه اربعه(چهار) از پنج حرف؟
 و چرا کلمه «با هم» از هم جداست، ولی کلمه «جدا» با هم هست؟!

استاد گریه اش گرفت و تدریس را رها کرد و مغازه فلافلی باز کرد.
شاگرد رفت سراغ مغازه استاد و پرسید: استاد! میگم مفرد کلمه فلافل چی میشه؟
استاد دیوانه شد و برایش نوبت بستری شدن درآسایشگاه روانی گرفتند!
الان شاگرد سه روزه که دنبال استاد می گرده که بپرسه: 

آیا روان همان روح‌ است؟ اگر هست، پس چرا به دیوانه میگن روانی و نمیگن روحانی؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.