کلاس جبراني

 چراغ راهي و در پشت پرده پنهاني 
ز پشت پرده هم اي ماه من فروزاني


هزار مرتبه گفتم دوباره مي گويم
هزار تر ز هزار و هزار دستاني


شب فراق تو آقا شبي است تار و کدر
تو در طريق سعادت چراغ ايماني


به پيش پاي تو جان را نثار خواهم کرد
اگر که پرده گشايي که بهتر از جاني


تمام درد بشر از غم جدائي توست
بيا که درد بشر را يگانه درماني


هميشه ورد لبم آيه هاي قران است
تو معني کلمات و تو شرح قراني


چه مي شود بنوازي دو چشم زارم را
بيا به خانه ي چشمم شبي به مهماني 


دل از تمامي عالم ربوده اي آقا
عسل تر از عسل و گل تر از گلستاني


اگر که خوب نخواندم حديث عشقت را
دوباره مي روم آقا، کلاس جبراني


بده تو رخصت ديدار خود به من آقا
به حد خواندن اين نيم بيت پاياني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.