که ظلم بر سر زن ها نشان مردي نيست

کمي به خويش بي انديش و اندک آدم شو که ظلم بر سر زن ها نشان مردي نيست
کمي به خويش بي انديش و اندک آدم شو

که ظلم بر سر زن ها نشان مردي نيست

احمد محمود امپراطور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.