یک گزارش کارآموزی نمونه

فایل زیر مربوط به یکی از دانشجویان کارآموزی تابستان جاری است، گزارش ارسال شده از نظر فرمت ایراد  دارد  (فونت، شماره شکلها، فهرست و ...)، فرمت باید دقیقا منطبق بر فرمت پایان نامه های دانشگاه باشد که در سایت دانشگاه موجود است، اما فایل ارسالی از نظر محتوا بد نیست. 

متن گزارش همانطور که بارها سر کلاس گزارش نویسی گفته شد، باید رسمی بوده و سر و ته داشته باشد.


گزارش باید پر از عکسهای واقعی از خودتان در محل باشد، باید برای هر عکس توضیحات دقیق بیاورید.

باید برای توضیحات خودتان مرجع داشته باشید، روی هوا حرف نمیزنید.


هر هفته باید یکی از اینها بفرستید، گزارش نهایی مجموع این گزارش هاست.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.