اماله افشاکننده فساد!!

 اماله افشاکننده فساد!!

 

گویند یكى از شاهان به علت افراط در خوردن دچار بیماری معده شد ، طبیب آوردند و طبیب با توجه به امکانات آن زمان اماله (تنقیه) تجویز کرد.

اماله وسیله ای بود به شکل قیف که انتهایی دراز دارد و نوک آن کج ، مایعات روان کننده به وسیله آن از مقعد به روده بیمار وارد می شود.

 شاه که فردی متعصب بود و اماله را باعث تحقیر و توهین به خود می پنداشت، فریاد زد: چه کسی را اماله کنند ؟
حکیم ترسید و گفت: هیچ ،قربان، گفتم بنده را اماله کنند تا شما خوب شوید.

شاه بدون تفکر و شاید از روی عصبانیت دستور به اماله حکیم داد ؛ در همین زمان درد معده شاه نیز فرو کش کرد!

شاه این را به فال نیک گرفت و از آن به بعد هر گاه شاه مریض می شد، دستور می داد طبیب را دراز کنند و طبیب بی چاره مجبور بود در حضور شاه اماله شود.
****************
حكایت ماست...
هر گاه فسادی برملا می شود، دستور می رسد که افشاکننده را دراز کنند و اماله نمایند تا فساد از مملکت رخت بربندد.

@ketabkhanepdf12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.